Trường Mẫu giáo Long An

hoi thi lien hoan tieng hat mam non

Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Đây chính là phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ trước khi vào lớp 1; phù hợp với phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo: “Học bằng chơi, chơi mà học”
rftgtggttttttttttttttttrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttttgggggggggggggggggggẻttgggggggggggggggggggggggggggggggggg
eeeeeeeeeee
dddddđffffffffffffff
http://pgdcangiuoc.edu.vn/Detail/3104/Thong-bao-mon-thi-tuyen-sinh-lop-10-cac-truong-THPT-cong-lap-nam-hoc-2018-2019.
http://pgdcangiuoc.edu.vn/Detail/3104/Thong-bao-mon-thi-tuyen-sinh-lop-10-cac-truong-THPT-cong-lap-nam-hoc-2018-2019
http://pgdcangiuoc.edu.vn/Detail/3104/Thong-bao-mon-thi-tuyen-sinh-lop-10-cac-truong-THPT-cong-lap-nam-hoc-2018-2019
fgdfgdfgdfgdfgdfgdfggbghgggg