Trường Mẫu giáo Long An

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Các hoạt động dự giờ , thao giảng nhằm phát triển năng lực chuyên môn của GV Tiết dạy Thao giảng, Phát triển thẩm mỹ (âm nhạc) Bài hát "chú thỏ con". Với các hoạt động đặc sắc hấp dẫn thu hút trẻ tham gia hoạt động