Trường Mẫu giáo Long An

Thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG AN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

         Số:     /TB-MGLA                                       Long An, ngày 23 tháng 8 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023
 
 

Căn cứ vào Kế hoạch  số 1092/KH-PGDĐT, ngày 15/6/2022  kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các trường MN, MG năm học 2022-2023;

Căn cứ vào Kế hoạch  số 220/KH-MGLA, ngày 02/8/2022  kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường MG Long An

            Trường Mẫu Giáo Long An thông báo đến toàn thể cha mẹ học sinh kết quả tuyển sinh trẻ năm học 2022-2023 như sau:
  1. Kết quả các bé trúng tuyển trong danh sách năm học 2022-2023
Danh sách trúng tuyển căn cứ vào chỉ tiêu thu nhận của nhà trường trong các thông báo tuyển sinh
Stt Lớp Số học sinh nhận mới Số học sinh trúng tuyển Ghi chú
01 68 68  
02 Chồi 63 63  
03 Mầm 25 25  
            II. Các bé trúng tuyển trong danh sách (đính kèm), cần nộp các loại hồ sơ sau :
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin vào học lớp mẫu giáo  (Mẫu của trường)
- Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý của trẻ.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( có thể photo công chứng).
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bảng chính để đối chiếu)
- Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên, diện chính sách nếu có ( sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình phô tô công chứng ) .
- Thẻ bảo hiểm y tế phô tô không cần công chứng (nộp sau)
III. Giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh:
Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh Quý phụ huynh vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:
Cô Nhung   - Hiệu trưởng: 0949685822
Trên đây là thông báo kết quả tuyển sinh trẻ năm học 2022-2023 của trường mẫu giáo Long An. Thông báo này được công khai trên Website của trường tại địa chỉ: http://mglongancg.edu.vn và trên bảng thông báo của trường./.                                                                                                                        
                                                                             
Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG
  • Ban tuyển sinh;
  • CMHS;
  • Lưu VT,
                                                                        
                                                              Bùi Thị Hồng Nhung           
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG AN       Độc Lâp - Tự do - Hạnh phúc
                       
    DANH SÁCH TUYỂN SINH TRẺ 5 TUỔI (SINH NĂM 2017) NĂM HỌC 2022-2023      
Stt Họ đệm Tên Ngày sinh GT Địa chỉ   Nơi sinh Họ tên cha nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiêp
1 Trần Trường An 28/01/2017 1 219   Bệnh viện Hùng Vương Trần Thanh Thảo Công nhân Hồ Thị Hương Giáo viên
2 Nguyễn Thiên Ân 11/09/2017 1 Ấp 1 xã Long An huyện Cần Giuộc tỉnh Long An   Bệnh vien dong thap Nguyễn Trí Hùng Công nhan Tăng thi Ngọc Cơ Công nhân
3 Đoàn Nguyễn Hồng Anh 02/01/2017 0 Số 14   Bv cần giuộc Nguyễn Đăng liêm Công nhân Đoàn Thị Hồng Nga Công nhân
4 Lê Tuấn Anh 18/09/2017 1 Ấp 3 xã Long an   Bv Cần Giuộc Lê văn Bạc Công nhân Lê thị Thuỳ Trang Công nhân
5 Huỳnh Thiên Anh 18/12/2017 1 Ấp 3 xã Long an   BV Hùng Vương Huỳnh Văn Uôl Sơn nước Bùi thị Hồng Thắm Công nhân
6 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 10/11/2017 0 Ấp 2   Ấp 2 Nguyễn Ngọc Quy Cn Nguyễn Thị Thu Thảo Cn
7 Phạm Huỳnh Khánh Băng 03/08/2017 0 Số nhà 570   Bệnh viện Hùng Vương Phạm Thanh Hoàng Mua bán phế liệu Thái Thị Út Hiền Thợ may
8 Đặng Huỳnh Ngọc Bích 22/12/2017 0 Số nhà 447, tổ 19   Bệnh viên Đa khoa khu vực Cần Giuộc Đặng Hoàng Yên Côg nhân Huỳnh Thị Lan Côg nhân
9 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 30/08/2017 0 2/1 a khu phố 1   Bệnh viện quạn 4 Nguyễn rô bin Công nhan Nguyễn thị bich tâm Công nhan
10 Phạm Thanh Duy 17/08/2017 1 211   Bệnh viện Hùng Vương     Trần Thị Phương Loan  
11 Phan Ngọc Linh Đan 23/10/2017 0 Số nhà 133, tổ 9   Bệnh Viện Hùng Vương Phan Tiến Quốc Công nhân Lâm Thị Huỳnh Như Công nhân
12 Nguyễn Hải Đăng 06/07/2017 1 Tổ 4   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Hữu Hiền Công nhân Nguyễn Thị Cúc Công nhân
13 Nguyễn Bùi Hải Đăng 17/10/2017 1 Ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc         Bùi Thị Hồng Thu  
14 Đặng Đông Gun 23/11/2017 1 Số nhà 447, tổ 19   Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cần Giuộc Đặng Vương Cảnh   Võ Thị Đèo  
15 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/11/2017 0 173A   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Ngọc Tâm Công nhân Nguyễn Vương Hồng Cẩm Công nhân
16 Nguyễn Ngọc Gia Hân 28/12/2017 0 Số nhà 228, tổ 14   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Xuân Hội Quảng cáo Lê Thị Thùy Liên Công nhân
17 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 18/09/2017 0 Tổ 6, tạm trú ấp 2   Bệnh viện Gia Định Nguyễn Đức Dũng   Phan Trần Ngọc Thâm  
18 Huỳnh Gia Hân 26/02/2017 0 Số nhà 129   Bệnh viện Hùng Vương Huỳnh Văn Tuấn   Trương Thị Đành Thoại  
19 Phùng Phạm Gia Hân 24/09/2017 0 Ấp 2 xã Long an   BV Cần Giuộc Phùng Văn Tâm Công nhân Phạm thị Diệu Công nhân
20 Nguyễn Gia Hân 04/04/2017 0 Tâm trú ấp 3   Vĩnh long Nguyễn Văn Linh Xây dựng Nguyễn Thị Thu Ba Nội trợ
21 Lê Nguyễn Minh Hiếu 17/01/2017 1 61,Đường Nguyễn Thị Bày, Tổ 2 Ấp 4   Bệnh viện Từ Dũ Lê Lộc Hậu Làm ruộng Nguyễn Ngọc Lệ Quyên Công nhân
22 Trần Trung Hiếu 01/03/2017 1 Ấp 3, xã Long An   Bệnh viện Hùng Vương Trần Công Tân Tài xế Phạm Thị Hồng Nhang Công nhân
23 Trần Lê Minh Huy 17/04/2017 1 Tạm trú Ấp 1, tổ 6   Bệnh viện Hùng Vương Trần Minh Quan   Lê Thị Hồng Thắm Côg nhân
24 Phan Nhật Huy 10/06/2017 1 Ấp 3 xã Long an   BV Hùng Vương Phan Phát Tài Làm ruộng Nguyễn thị Thuỳ Linh Công nhân
25 Nguyễn Huỳnh Nhật Khang 05/02/2017 1 262 tổ 16 ấp 1   Bv Hùng Vương Nguyễn Anh Bằng Công nhân Huỳnh Thị Thu Trang Công nhân
26 Lê Minh Khôi 25/05/2017 1 Không   Bệnh viện Hùng Vương Lê Minh Hoàng Công nhân Nguyễn Hiền An Thợ may
27 NGUYỄN ANH KIỆT 19/02/2017 1 444   Bệnh viện Hùng Vương NGUYỄN QUỐC THÁI Lái xe LÊ THỊ KIM ÁNH nội trợ
28 Lê Trần Thiên Kim 15/10/2017 0 Ấp 4 xã Long an   Bv Hùng Vương Lê Phước Lộc   Trần Kim Thuỳ Công nhân
29 Trần Thị Phương Linh 19/09/2017 0 Tổ 15, tạm trú ấp 2   Bệnh viên Đa khoa Khu vực Cần Giuộc Trần Văn Hiếu Tự do Nguyễn Thị Kim Huệ Công nhân
30 Huỳnh Huy Lực 19/10/2017 1 Số nhà 290   Bệnh viện Hùng Vương Huỳnh Văn Hiệp   Nguyễn Thị Trúc Phương  
31 Huỳnh Trần Khánh Minh 19/08/2017 1 Tổ 6   Benh vien Hung Vuong Huỳnh Văn Tâm Làm mướn Trần Thị Thu Đông Công nhân
32 Phan Thị Thảo My 19/03/2017 0 Ấp 2   Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc Phan Hoàng Sơn Công nhân Vũ Thị Cẩm Tiên Công nhân
33 Ngô Vy Na 21/09/2017 0 37   Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc Ngô Văn Sơn Công nhân Võ Kim Phượng Công nhân
34 Nguyễn Hoàng Nam 28/05/2017 1 Ấp 4 xã Long an   BV Hùng Vương     Nguyễn Thị Ngọc Thơm Công nhân
35 Lê Quốc Nguyên 18/10/2017 1 Tổ 4   Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM Lê Quốc Bảo Công Nhân Lê Trúc Thúy Huỳnh Công Nhân
36 Nguyễn Võ Nhật Nguyên 18/06/2017 1 Tổ 4     Nguyễn Trọng Tín Công nhân Võ Thị diệu Công nhân
37 Văn Chí Nguyện 31/10/2017 1 348   Bệnh viện Hùng Vương Văn Hữu Toàn Tài xế Nguyễn Thị Ngọc Huệ Công nhân
38 Trần Tố Như 10/06/2017 1 Ấp 1, xã Long An     Trần Thanh Phục Buôn bán Đào Thị Ngân Buôn bán
39 Trần Lê Hoàng Phát 17/05/2017 1 Đường chùa từ phong     Trần Hoàng vinh cơ khí Lê Thị Kim khoa nội trợ
40 Võ Trần Hoàng Phát 21/10/2017 1 Tổ 12   Bệnh viện từ vũ Võ Hoàng Hạnh   Trần Thị Mỹ Hạnh  
41 Phạm Phong Phú 07/07/2017 1 Tổ 19   Bệnh viện Hùng Vương Phạm Tuấn Phong Bơm cát Nguyễn Thị Kim Thoa Công nhân
42 Nguyễn Thiên Phúc 02/01/2017 1 Tổ 7   Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu     Nguyễn Thị Cưng Nội trợ
43 Lê Nguyễn Trọng Phúc 24/03/2017 1 Ấp 4 xã Long an   BV Hùng Vương Lê Thanh Nhàn   Nguyễn thị Ngọc Thể Công nhân
44 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh 19/05/2017 0 Ấp 3   Bệnh viện Hùng Vương Lê Trung Hiếu Làm hồ Nguyễn Hồng Đào Nội trợ
45 Nguyễn Minh Tâm 20/05/2017 1 Tổ 7 ấp 1 xã long an huyện cần giuoc   Bệnh viện hùng vương Nguyen đoàn minh tuấn Cong nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung Công nhân
46 Nguyễn Minh Tâm 12/07/2017 1 Ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc         Nguyễn Thị Hồng Nhung  
47 Phan Nguyễn Xuân Thắng 30/04/2017 1 Tổ 2   Bệnh viện Từ Vũ, Tphcm Phan Vũ Song Yên Công Nhân Nguyễn Thị Kim Thoa Công Nhân
48 Nguyễn Tiến Thành 26/05/2017 1 Ấp 3     Nguyễn Đăng Thanh CN Nguyễn Thị Thúy Diễm CN
49 Nguyễn Ngọc Hoàng Thiện 16/06/2017 1 Ấp 4 xã Long an     Nguyễn Vĩnh Phúc Công nhân Võ Thị Bích Tuyền Công nhân
50 Nguyễn Hoàng Thiện 12/05/2017 1 Ấp 2 xã Long an   BV Hùng Vương Nguyễn Hoàng Danh Làm ruộng Tống Thị Thanh Tâm Làm ruộng
51 Lưu Gia Thịnh 03/11/2017 1 Ấp 3, xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Hùng Vuong Lưu tấn Lượm Cong nhan Lữ Thị Dứt Cong nhan
52 Võ Nguyễn Anh Thư 17/02/2017 0 236/74 ấp 4 xã long hậu cần giuộc long an   Ấp 4 xã long hậu cần giuộc long an Võ trần minh nhựt Công nhân Nguyễn thị kim phương Công nhân
53 Trương Ngọc  Anh Thư 25/10/2017 0 Ấp 1   Ấp 1     Trương Thị Ngọc Tho Cn
54 Trương Ngọc Anh Thư 25/10/2017 0 Tổ 4   Bệnh viện Hùng Vương     Trương Thị Ngọc Tho  
55 LÊ ĐỨC THUẬN 18/01/2017 1 Ấp 1     Lê Trung Hiếu CN Lê Thị Thanh Thảo CN
56 Lê Minh Thuận 07/10/2017 1 200, đường đê ấp 3   Bệnh viện Hùng Vương     Trương Văn Đẳng Làm ruộng
57 NGUYỄN THỊ KIM THÚY 15/03/2017 0 Tổ 22, Ấp 1     Nguyễn Tấn Phát Thợ hồ Ngô Thị Như Ý Công nhân
58 Nguyễn Thanh Thủy 13/11/2017 0 TT ấp 3 xã Long an   BVDK Thanh Miện, Hải Dương Nguyễn Trần Khiêm   Phạm Thị Thanh Bình  
59 Nguyễn Ngọc Cát Tiên 23/10/2017 0 Tổ 11   Bệnh viện khu vực Gò Công Nguyễn Thành Danh Buôn bán Lưu Kim Anh Thư Buôn bán
60 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 06/07/2017 0 Số nhà 255, tổ 22   Bệnh viện Hùng Vương     Nguyễn Thị Thúy Nguyên Công nhân
61 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh 21/08/2017 0 262 tổ 16 ấp 1   Bv Hùng Vương Nguyễn Thanh Toàn Tài xế Huỳnh Thị Kim Thúy Công nhân
62 Phạm Hồng Kim Uyên 05/04/2017 0 Ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc         Trần Thị Tuyết Nga  
63 Nguyễn Ngọc Tường Vy 19/03/2017 0 Tổ 10   Bệnh viện Từ Vũ Nguyễn Trung Hiếu Công nhân Phan Thị Kiếm Công nhân
64 Lê Nguyễn Khánh Vy 19/05/2017 0 Ấp 3   Bệnh viện Hùng Vương Lê Trung Hiếu Làm hồ Nguyễn Hồng Đào Nội trợ
65 Lê Hoàng Yến Vy 13/10/2017 1 Tổ 2   Bệnh viện Cần Giuộc Lê Hoàng Tính Công Nhân Ngô Thanh Tuyết Công Nhân
66 Quách Nguyễn Trúc Xuân 12/10/2017 0 Ấp 2         Quách Thị Trường Hân Công nhân
67 Võ Hoàng Yến 27/11/2017 0 235 ấp 4 xã Long An huyện Cần Giuộc tỉnh Long An     Võ Hoàng Dự Làm thuê Nguyễn Phạm Thúy Hiền Công nhân
68 Võ Thị Kim Yến 05/03/2017 0 Tổ 7   Bệnh viện Cần Giuộc Võ Quốc Trung   Võ Thị Trúc Ly Công nhân
                       
                    HIỆU TRƯỞNG  
 
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG AN         Độc Lâp - Tự do - Hạnh phúc
                       
    DANH SÁCH TUYỂN SINH TRẺ 4 TUỔI (SINH NĂM 2018) NĂM HỌC 2022-2023      
                       
STT Họ đệm Tên Ngày sinh(dd/MM/yyyy) Giới tính(1 : Nam/0 : Nữ) Địa chỉ Quê quán Nơi sinh Họ tên cha Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ
1 Huỳnh Võ Thiên An 26/10/2018 0 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Huỳnh Thanh Sang Cán bộ đoàn xã Võ Thị Kim Xuân Cán bộ đoàn xã
2 Nguyễn Ngọc Phương An 14/07/2018 0 Ấp 2 xã Long an         Nguyễn Thị Phương Trang Công nhân
3 Nguyễn Vũ Khánh An 17/09/2018 0 Tổ 13     Nguyễn Tuấn Vũ Công Nhân Nguyễn Thị Tiến Công Nhân
4 Trần Huỳnh Phương Anh 07/12/2018 0 Tổ 6   Bệnh viện Hùng Vương Trần Văn lượng Buôn bán Trần Văn lượng Buồn bán
5 Lê Ngô Thiên Bảo 14/05/2018 1 Tổ 2   Bệnh viện Hùng Vương, Tphcm Lê Trung Hậu Công Nhân Ngô Thị Thanh Loan Nội trợ
6 Trần Thị Ngọc Cầm 14/03/2018 0 Lưu trú ấp 4     Trần Việt Anh CN Lê Thị Hồng Hoa CN
7 Nguyễn Ngọc Linh Đan 11/01/2018 0 Ấp 4 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Xuân Dự Công nhân Dương Ngọc Phương Kiều Công nhân
8 Hồ Hải Đăng 31/01/2018 1 Ấp 1 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Hùng Vương Hồ Hải Sơn Công nhân Võ Thị Thoại Mỹ Cong nhan
9 Nguyễn Thành Đạt 05/02/2018 1 Tổ 19   Bv Hùng Vương Nguyễn Huy Cường   Đặng Thị Thanh Tuyền  
10 Lê Tiến Đạt 14/04/2018 1 Lưu trú ấp 2     Không Không Lê Thị Kim Hằng CN
11 Nguyễn Lê Hải Đông 14/08/2018 1 212     Nguyễn Thanh Duy   Lê Thị Huyền Trâm  
12 Trần Nguyễn Bảo Hân 20/08/2018 0 Ấp 2 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Trần Tiến Dũng Shipper Nguyễn Thị Thuý Hằng Công nhân
13 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/07/2018 0 610   Bv Hùng Vương Nguyễn Văn Việt   Bùi Mỹ Xuyên  
14 Nguyễn Lê Gia Hào 09/02/2018 1 Tổ 17   Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM Nguyễn Trọng Hữu Công Nhân Lê Thị Kim Phước Công Nhân
15 Dương Minh Hạo 25/04/2018 1 Tổ 5   Bv đa khoa tỉnh Đồng Nai Dương Quốc Dũng   Ngô Thị Hồng Nga  
16 Ngô Thanh Hiền 04/11/2018 0 Tổ 2   Bệnh viện Trưng Vương,TPHCM Ngô Trung Hải Sửa xe Đặng Thị Mai Trúc Công Nhân
1 Nguyễn Minh Huy 30/08/2018 1 Vĩnh Đức Đông   Bệnh viện hùng vương     Phạm Thị Hồng Diễm  
71 Nguyễn Võ Gia Huy 05/02/2018 1 12   Bệnh viện hùng vương     Võ Thị Thanh Tuyến  
819 Sơn Nguyễn Minh Khang 18/05/2018 1 Ấp 2 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Benh Viện Hùng Vương Sơn Minh Tùng Công nhân Nguyễn Thị Diệu Thảo Công nhan
20 Đồ Tuấn Khang 08/09/2018 1 Tổ 22   Bệnh viện Hùng Vương Đồ Thanh Dũng   Phan Thị Mỹ Hạnh  
21 Trần Ngọc Duy Khánh 12/03/2018 1 Ấp 2 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Hùng Vương Trần Ngọc Hiệp Công nhân Mai Thi Phương Duy Công nhân
22 Huỳnh Quốc Khánh 20/06/2018 1 Tổ 14   Bv Hùng Vương Không   Huỳnh Thị Chín  
23 Nguyễn Anh Khoa 01/08/2018 1 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn văn Phương Công nhân Đặng Thị Mỹ Phượng Buôn bán
24 Nguyễn Minh Khôi 27/01/2018 1 Ấp 3 xã Long An huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Văn Thoa Công nhân Lê Thị Hồng Cúc Công nhân
25 Nguyễn Hoàng Khôi 09/05/2018 1 Tổ 15   Bệnh viện kV Cần Giuộc Nguyễn Hoàng An Công Nhân Trần Thị Ngọc Thi Công Nhân
2 Lê Nguyễn Vy Lam 20/10/2018 0 Tổ 9   Bệnh viện Hùng Vương Lê Văn Co   Nguyễn Kim Phượng  
627 Trương Phát Lộc 06/02/2018 1 Ấp 2 xã Long An huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Từ Dũ Trương Quốc Anh Cong nhân Nguyên Thị Tuyết Trang Công nhân
28 Phạm Bửu Lộc 07/02/2018 1 Tổ 3   Bv Cần Giuộc Phạm Thành Dinh   Phan Thị Ngọc An  
29 Ngô Thiên Long 03/07/2018 1 Tổ 13   Bv Hùng Vương Ngô Thanh Dũng   Nguyễn Thị Cẩm Giang  
30 Nguyễn Phạm Xuân Mai 25/05/2018 0 Ấp 4 xã Long An huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Tấn Phong Công nhân Phạm Thị Hồng Tuyến Công nhân
31 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 29/09/2018 0 Tổ 8     Nguyễn Đoàn Minh Tuấn Công nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung Công nhân
32 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 28/01/2018 0 Tổ 16     Nguyễn Minh Duy   Nguyễn Thị Muội  
33 Dương Thị Tuyết Ngọc 19/01/2018 0 Ấp 1   Bệnh Viện Hùng Vương     Nguyễn Thị Tuyết  
34 Nguyễn Đình Nguyên 14/04/2018 1 Tổ 12   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Ngọc Nhân   Phan Yến Nhi  
35 Trần Hoàng Minh Nhật 06/10/2018 1 Ấp 2 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Trần Hoàng Giang Công nhân Nguyễn thị Mai Thuỳ Công nhân
36 Đặng Ngọc Khánh Nhi 23/01/2018 0 Thường trú ấp 3     Đặng Phước Sang CN Phạm Thị Kim Ngoan CN
37 Nguyễn Phạm Khánh Phát 11/09/2018 1 Ấp 1 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Tấn Linh Công nhân Phạm Thị Mỹ Hồng Công nhân
38 Nguyễn Phạm Gia Phát 01/11/2018 1 Ấp 2 xã Long An huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Ngọc Phú Công nhân Phạm Trang Lan Phương Công nhân
39 Nguyễn Lê Thành Phú 06/02/2018 1 Ấp 2 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Thành Trung Công nhân Lê Thị Tươi Công nhân
40 Hồ Tấn Phước 30/05/2018 1 Tổ 3     Hồ Tấn Cường   Nguyễn Thị Hồng Nội trợ
41 Nguyễn Minh Quân 20/08/2018 1 Tổ 17   Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM     Nguyễn Thanh Phụng Công Nhân
42 Lê Hoàng Anh Quân 04/03/2018 1 Ấp 4     Lê Thành Long CN Phạm Thị Lê CN
43 Lê Vinh Quang 28/07/2018 1 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Lê Thành Vinh Công nhân Võ Thị Ngọc Hằng Công nhân
44 Phan Nguyễn Thanh Tâm 06/12/2018 1 Tổ 17   Bệnh viện Hùng Vương,TpHCM     Phan Thị Thủy Em Buôn bán
45 Trần Huỳnh Anh Thái 10/09/2018 1 Tổ 15   Bv Hùng Vương Trần Đức Sơn   Huỳnh Thị Kiều Oanh  
46 Hồ Ngọc Thái 05/06/2018 1 Tổ 1   Bv Hùng Vương Hồ Ngọc Cường   Phan Thị Bích Gấm  
47 Nguyễn Quốc Thắng 02/11/2018 1 Ấp 1 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Cần Giuộc Nguyễn Xuân Quốc Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung Công nhân
48 Huỳnh Tấn Thịnh 07/05/2018 1 Ấp 1 xã Long An huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Huỳnh Tấn Trung Buôn bán Nguyễn Thị Hạnh Duyên Công nhân
49 Nguyễn Phúc Thịnh 25/02/2018 1 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Văn Thi Công nhân Phạm Thị Thu Cúc Công nhân
50 Nguyễn Anh Thư 21/08/2018 0 Ấp 1 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện Từ Du Nguyễn Văn Bích Công nhân Phạm thị Mai Anh Buôn bán
51 Lê Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/02/2018 0 Tổ 5   Bệnh viện cần giuộc     Lê mộng Trinh Nội trợ
52 Nguyễn Ngọc Uyên Thư 19/12/2018 0 12   Bệnh viện hùng vương     Nguyễn Thị Thúy An  
53 Lê Nguyễn Ngọc Trâm 18/09/2018 0 Tổ 8   Bv đa khoa Cần Giuộc Lê Quốc Việt   Nguyễn Thị Kim Cúc  
54 Nguyễn Đức Trí 27/12/2018 1 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Đức Tính Cán bộ Lương Thị Kim Ngân Nội trợ
55 Đặng Thị Minh Trúc 15/11/2018 0 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An     Đặng Văn Tuấn Công nhân Nguyễn Thị Minh Ngân Công nhân
56 Phạm Nguyễn Bảo Uyên 30/09/2018 0 Ấp 3 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Phạm Thanh Điền Công nhân Nguyễn Thị Kim Thi Công nhân
57 Lê Phan Xuân Vi 09/09/2018 0 Ấp 1 xã Long An huyện cần giuộc tỉnh Long An   Bệnh viện Hùng Vương Lê Văn Đài Công nhân Phan Thị Kim Thu Công nhân
58 Nguyễn An Vy 27/08/2018 0 Tổ 6   Bv Hùng Vương Nguyễn Vũ Kiệt   Thái Thị Tuyết Phương  
59 Lê Nguyễn Thúy Vy 23/12/2018 0 Tổ 1   Bv Hùng Vương Lê Văn Giàu   Nguyễn Thị Kim Huệ  
60 Ngô Khánh Thảo Vy 18/09/2018 0 Tổ 2   Bv Hùng Vương Không   Ngô Thị Thu Thảo  
61 Nguyễn Trần Yến Vy 31/07/2018 0 12   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Hữu Quyền Công nhân Trần Thanh Hậu Công nhân
62 Phan Ngọc  Như 2/16/2018 0       Phan Văn Cảnh công nhân Đổ Thị Thúy Dung Con GV
63 Võ Trần Nhân  Nghĩa 1/17/2018 0       Võ Thành Nhân công nhân Trần Thị Mỹ Hằng Con GV
                       
                    HIỆU TRƯỞNG  
 
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG MG LONG AN       Độc Lâp - Tự do - Hạnh phúc      
           
 
   
 
     
    DANH SÁCH TUYỂN SINH 3 TUỔI SINH NĂM 2019 NĂM HỌC 2022-2023  
Stt Họ  Tên Ngày sinh   Địa chỉ   Nơi sinh Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp
1 Nguyễn Huỳnh Tâm An 04/03/2019 0 20 tổ 2 ấp 1 xã Long an huyện cần giuộc tỉnh Long an   Bệnh viện đa khoa huyện cần giuộc Nguyễn Hoàng Tâm Công nhân Huỳnh Võ Tuyết Hảo Công nha
2 Lê Ngọc Kim Ánh 18/01/2019 0 Ấp 2 xã Long An   Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc Lê Hữu Thừa Công nhân Võ Thị Bích Liễu Công nhân
3 Đặng Trần Xuân Duy 05/01/2019 1 Ấp 1 xã Long An   BV ĐK cần giuộc Đặng Trần thế Phuong Xây dựng Võ Thị Thanh Mai Nội trợ
4 Phạm Minh Đăng 31/12/2019 1 Nguyễn thị bài   Bệnh viện Hùng Vương Phạm Minh huy Công nhân Phan Thanh Ngân Nội trợ
5 Nguyễn Ngoc Khanh Ha 18/11/2019 0 Ap 1 xa long an   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn van minh Tu do Le thi tu suong Noi tro
6 Hồ Ngọc Hùng 13/02/2019 1 11 ấp 4 xã Long an   Bệnh viện đa khoa huyện cần giuộc Hồ Ngọc Hào Bơm cát Phan Thị Nguyên Hương Công nhân
7 Nguyễn Ngọc Quang Huy 02/04/2019 1 Tổ 22   Bệnh viện Hùng Vương     Nguyễn Thị Thùy Linh nội trợ
8 Lâm Gia Huy 04/09/2019 1 Tổ 14   Bv hùng vương Lâm Văn My La Buôn bán Nguyễn Thị Thanh Thùy Buôn bán
9 Nguyễn Gia Huy 27/10/2019 1 Tổ 12     Đỗ Bá Vương   Nguyễn Thị Hồng Thanh  
1 Nguyễn Hoàng Khải 24/12/2019 1 254 Tổ 14 Ấp 4   bệnh viện Từ Dũ Nguyễn Thanh Lợi nhân viên giao hàng Nguyễn Ngọc Thúy nội trợ
11 Nguyễn Hoàng Khang 23/01/2019 1 Số 59, đường Trần Văn Nghĩa   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Hoàng Khương Bảo trì Nguyễn Thị Thùy Dương Nhân viên văn phòng
12 Trần Gia Khánh 20/02/2019 1 Tổ 11 ấp 2 xã Long An   Bệnh viện Từ Dũ Trần Anh Duy Công nhân Đặng Thị Thuỳ Dương Công nhân
13 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 04/08/2019 1 Tổ 1   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Hoàng nhành Công nhân Phạm Thúy Huỳnh Công nhân
14 Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi 19/10/2019 1 Ấp 1-xã long an-huyện cần giuộc-tinh long an   Hùng vương Nguyễn hồng phương Buon bán Nguyễn thị cẩm quyên Buong bán
15 Lâm Gia Longe 17/08/2019 1 Tổ 19   Bệnh viện Hùng Vương Lâm Quốc Cường Thợ hồ Lê Thị Quyên Nội trợ
16 Đoàn Ngọc Bảo My 11/10/2019 0 170     Đoàn Hoài Bảo Sửa xe Nguyễn Thị loan anh Nội trợ
17 Lê Phước An Nhiên 06/02/2019 0 Tổ 1   Bệnh viện Hùng Vương     Nguyễn Thị Tuyết Kha  
18 Huỳnh Ngọc Phát 12/12/2019 1 56A, ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long an   Bệnh viện nhi đồng tp.HCM Huỳnh Ngọc Phước Tài xế Mai Thị Thu hằng Làm nhang
19 Dương Minh Phát 08/08/2019 1 230, ấp 3, xã long an huyện cần giuộc tỉnh long an   bệnh viện quận 11 dương minh toàn công nhân nguyễn thị hồng nhiên nội trợ
20 Nguyễn Ngọc Xuân Quang 05/04/2019 1 Ấp 2 xã Long An   Bệnh viện Hùng Vương Nguyên Văn Ba Triệu Điều hành taxi Lê Thị Ngọc Thu Giáo viên
21 Phan Ngọc Tuyểt Quỳnh 05/12/2019 0 Đê Trường Long   Bệnh viện Hùng vương Phan Tuẩn Cảnh Sữa xe gắn máy Đinh Thị Tuyết Nguyên Công nhân
22 Nguyễn Hoàng Thắng 07/01/2019 1 Ấp 1 long an huyện cần giuộc Long An   Cần giuộc Nguyễn văn tý Công nhân Nguyễn Thị Tuyết Nội trợ
23 Võ Trần Hoàng Thịnh 02/07/2019 1 175/11 tạ quang bửu  _p3_q8_tphcm   Bệnh  viện từ dũ Võ trần hoàng hạnh Quảng cáo Trần thị mỹ hạnh Uốn tóc
24 Nguyễn Huỳnh Minh Triết 09/03/2019 1 Số 279, ấp 2   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Duy Kha Cán bộ Nguyễn Duy Kha Cán bộ
25 Nguyễn Xuân Trường 23/12/2019 1 Số nhà 288, tổ 14   Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Xuân Dự Quảng cáo Dương Ngọc Phương Kiều Kế toán