Trường Mẫu giáo Long An

Trường Mẫu giáo Long An

Giới thiệu đơn vị trường Mẫu Giáo Long An
Trường MG Long An thành lập vào năm 1999, nằm trên địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2012 được công nhận lại năm 2017, trường được kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 (tháng 12/2014). Đến tháng 6/2020 trường được đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo thông tư 19/2018 của Bộ Giáo dục vào tháng 9/2020.
Trong 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn chấp hành và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối về Giáo dục mầm non của Đảng và Nhà nước, đã và đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định được uy tín của nhà trường với cấp trên và với PHHS, giữ vững nhiều năm liền đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền : 2014-2015 và 2015-2016; 2018-2019; 2019-2020 và 2020-2021

Trường có diện tích là 2972 m2 được xây dựng 7 lớp MG và 9 phòng chức năng đáp ứng cơ bản công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm học 2021-2022 nhà trường có 7 lớp/ 7 phòng học với tổng cộng số học sinh là 208 cháu.
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương:
Xã Long An là một xã vùng trung của huyện Cần Giuộc, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, một số ít trồng rau màu, một số thanh niên làm công nhân tại các xí nghiệp trong huyện. Trường thuộc diện nông thôn, đa số các cháu đến lớp là con công nhân, lao động phổ thông, một số ít là con cán bộ giáo viên, công nhân viên.
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Long An. Đặc biệt nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD& ĐT Huyện Cần Giuộc cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện hội CMHS.  
- Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBGVNV : 25
- Học sinh tổng số : 208 trong đó khối lá 127, chồi 81 học bán trú 100%
Năm học 2021-2022 Tổng số Trình độ đạt chuẩn Trình độ trên chuẩn Hợp đồng 161
CBQL 02 02    
Giáo viên 15 4 11  
Nhân viên 8 8   6
- Các tổ chức đoàn thể : Trường có Chi bộ Đảng với 11 Đảng viên, chi bộ nhà trường được xếp loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền năm 2019, 2020. Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban đại diện CMHS hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm học.