Trường Mẫu giáo Long An

Chiến lược phát triển nhà trường

Tầm nhìn:
Đến năm 2025, MG Long An mở rộng diện tích quy mô phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đạt được nhiều thành tích cao trong sự phát triển và không ngừng hoàn thiện về trí tuệ và nhân phẩm. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh có những kĩ năng sống cơ bản để bước vào lớp 1.
Sứ mệnh:
Xây dựng một môi trường học tập có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.
Tạo môi trường tốt nhất cho trẻ phát triển toàn diện ". Làm cho học sinh cảm nhận: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”